Skip to content
Home » 3Dsurvey Photogrammetry meeting – Smlednik 2023

3Dsurvey Photogrammetry meeting – Smlednik 2023

  Novosti in najnovejši napredki v tehnologiji fotogrametrije. Utrinki iz dogodka:

  V geodeziji, gradbeništvu in arhitekturi so zelo pomembne prostorske informacije za razvoj, preoblikovanje in gradnjo našega okolja. Tehnologija zajema in obdelave prostorskih podatkov se hitro razvija in spreminja zato bomo na tokratni delavnici predstavili nov način zajema podatkov  (videgrametrija), predstavitev 3D podatkov in obdelava z najnovešimi in modernimi metodami.

  Predstavljene teme:

  • Videogrametrija (procesiranje podatkov in izdelava 3d modelov s pomočjo video posnetkov, uporaba v različnih industrijah)
  • Procesiranje LIDAR podatkov (kako lahko procesiramo podatke, pridobljene s pomočjo laserskih tehnologij)
  • Transformacija objektov (vključevanje modelov z različnimi koordinatnimi sistemi v realne modele terena)
  • X- RAY -metoda prikaza 3D podatkov
  • Kako procesiramo podatke, pridobljene iz različnih virov

  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  Predavatelja:

  3dsurvey_team_vid

  Vid Peterman, dipl. inž. geod.

  Je soustanovitelj podjetja Modri planet d.o.o. in glavni razvijalec fotogrametričnega programa 3Dsurvey. Umetna inteligenca, računalniški vid in fotogrametrija so njegove največje strasti, ki ga spremljajo že od srednje šole dalje. Zelo rad pomaga kolegom geodetom predvsem pri optimizaciji terenskih projektov in interpretaciji terenskih podatkov.

  3dsurvey_team_marko

  Marko Mesarič, dipl.inž.geod.

  Je geodet po duši, zelo družaben, vedoželjen in vedno pripravljen na nove izzive. Z Vidom je bil sošolec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in prav tako soustanovitelj podjetja Modri  planet d.o.o.. Med razvojem programa 3Dsurvey je izvedel nešteto primerov terenskih zajemov podatkov in si s tem pridobil bogate izkušnje z brezpilotnimi plovili, pomenu in natančnosti zajetih terenskih podatkov.