Skip to content

3Dsurvey SMLEDNIK DIGITAL 2020: Učinkovito geodetsko delo z droni

Leto 2020 je leto nepričakovanih presenečenj in dogodkov, za katere nihče ni menil, da so možni. Vsakodnevno se soočamo s tem izzivom, ga poskušamo razumeti in se iz njega naučiti. Te izkušnje nas opozarjajo, kako pomembno in nenadomestljivo je, ko se srečamo s poslovnimi partnerji in imamo dialog na ravni osebne interakcije. Tako kot je bilo mogoče na 3Dsurvey SMLEDNIK SUMMIT v zadnjih letih.

Tradicionalni 3Dsurvey SMLEDNIK SUMMIT bo letos zaradi epidemije COVID-19 prestavljen v digitalno obliko. 3Dsurvey SMLEDNIK DIGITAL 2020 bo tako 1. 10. 2020 v obliki dveh webinarjev.

Webinar “Učinkovito geodetsko delo z droni” je namenjen uporabnikom 3Dsurvey programske opreme in se začne ob 14:00 uri. Za začetek bomo predstavili novosti s področja brezpilotnikov ter trende razvoja bližjeslikovne geodezije. Prikazali bomo nove funkcionalnosti in zmožnosti 3Dsurveya na konkretnih primerih:

 • izdelava geodetskega načrta na osnovi fotogrameteričnih podatkov,
 • ortofoto načrt fasade,
 • izračun volumna in vizualizacija dogajanja na gradbišču
 • izračun volumna s primerjavo gps in fotogrametričnih meritev
 • snemanje 10 km ceste za projektiranje kolesarske steze
 • snemanje daljnovodov
 • vris objekta
 • primer podatkov TLS v 3Dsurvey, …

Tehnologija brezpilotnikov je korak v pravo smer v gradbeništvu in se uporablja za izboljšanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov in celo povečanje prihodkov. Čeprav brezpilotni letalniki ne morejo nadomestiti izkušene, dobro usposobljene geodetske ekipe, imajo geodeti v mnogih pogledih korist  in racionalizacijo procesov. Droni posnamejo fotografije z visoko visoko ločljivostjo, ki nadomeščajo dolgotrajni geodetski proces. Lahko se odpravijo tja, kjer ljudje ne morejo, lahko zajamejo trdnejšo, varnejšo in stroškovno učinkovitejšo sliko o lokacijskih operacijah.

Pooblaščeni inženirji geodezije pridobijo 3 točke v okviru Inženirske zbornice Slovenije. Po koncu ogleda webinarja nam pošljite vaše ime, priimek ter številko izkaznice pooblaščenega inženirja na e-mail [email protected]

Vid

Meet your host – Vid

 • 4 years of traditional land surveying experience
 • 8+ years of experience in aerial photogrammetry
 • 300+ drone photogrammetry projects

Vid has always been fascinated with technology and its potential in making our lives easier.

Having joined our team as a student, he has dedicated himself to research and development, and has since more than earned his current position of technical director.

I’ve always been a little obsessed with the prospect of doing things smarter … and nothing pleases me more than finding new, better, and faster ways of doing my job.

In that sense, transitioning from traditional surveying methods to modern aerial photogrammetry was a completely natural and logical progression. And not just for Vid, but for our whole team.

There are just so many moving parts you have to take into account … I mean, it’s not just about going out into the field, taking some measurements, and then simply finishing up with the job.

There’s planning, safety concerns, accuracy, time spent in the field, gear, resources, teamwork, not to mention reaching your business goals. And there are ways of optimising those processes.

There are better tools, plans, and techniques. And if a more efficient and productive way is possible, wouldn’t you take it?

Optimal control over your workflows and processes, better measuring accuracy, and significant improvements in productivity are just some of the perks to be gained in terms of generally upgrading the way we survey.

Today, we can safely reach and measure what used to be almost unreachable. We can complete more projects in less time. We can do so much more without even being in the field. There’s so much potential to be taken advantage of.

Change is only scary if it’s for the worse. As long as it benefits us, we should strive towards it. And if I can contribute to helping my surveying colleagues work smarter, and achieve their goals a little faster, while even earning them some extra free time to top it all off … I’ll just do my best!