Skip to content

Využite dronovej fotogrametrie v každodennej geodetickej praxi

Webinar will be held in Slovak language. Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Moderné technológie zberu dát pomocou dronov DJI Enterprise a spracovanie dát v softvéri 3Dsurvey umožňujú geodetom dramaticky zrýchliť a zefektívniť väčšinu každodenných geodetických činností.  

V našom live webinári vám predstavíme kompletný postup od zberu dát dronom, cez spracovanie až po finálne výstupy a použitie dát.

V spolupráci s geodetickou kanceláriou EuroGeo-CADaster s.r.o. vám ukážeme konkrétne prípady nasadenia na reálnych geodetických zákazkách:

– Diaľnica D1 Prešov západ SO300 – Práca s mračnom bodov (výpočet kubatúry výkopu/násypu, kresba dosahu žeriavu)

– Spracovanie mračna bodov pre vyhotovenie geometrického plánu

– Predrealizačné zameranie územia (polohopis a výškopis)

3gon Slovakia

Meet your host – 3gon Slovakia

3gon Slovakia, s.r.o. je oficiálny zástupca 3Dsurvey na Slovensku.

Prinášame kompletné riešenia pre meranie, zber a spracovanie dát v geodézii, stavebníctve, priemysle, poľnohospodárstve a mnohých ďalších sektoroch. Sme oficálnym zástupcom značiek SOKKIA, GeoSLAM, NIVEL SYSTEM, DJI ENTERPRISE a ďalších